Sunu - Slayt

TÜRKÇE DERSİ SUNU - SLAYT


SÖZCÜKTE ANLAM DERS SUNULARI

• Sözcükte Anlam Sunu

• Terim-Deyim Anlam Sunu

• Söz Öbekleri Sunu (Deyimler, atasözleri, ikilemeler, özdeyişler, yansıma sözcükler)CÜMLEDE ANLAM DERS SUNULARI

• Cümlede Anlam İlişkileri Sunu-1

• Cümlede Anlam İlişkileri Sunu-2

• Cümlede Anlam Özellikleri Sunu

• Anlatımına Göre Cümleler Sunu

• Cümleye Hakim Olan Duygu Sunu

• Cümle Dışı Unsur, Cümle Vurgusu SunuPARÇADA ANLAM DERS SUNULARI

• Paragrafın Anlam Yönü Sunu

• Paragrafın Yapı Yönü Sunu

• Paragraf Tamamlama - Oluşturma Sunu

• Anlatım Teknikleri SunuANLATIM BOZUKLUKLARI DERS SUNULARI

• Anlatım Bozuklukları Sunu-1

• Anlatım Bozuklukları Sunu-2YAZIM KURALLARI DERS SUNULARI

• Sayıların Yazımı Sunu

• Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Sunu

• Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler Sunu

• Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler Sunu

• Yazımı Karıştırılan Sözcükler Sunu

• de Bağlacının/Ekinin Yazımı Sunu

• Kısaltmaların Yazımı SunuNOKTALAMA İŞARETLERİ DERS SUNULARI

• Noktalama İşaretleri Sunu-1

• Noktalama İşaretleri Sunu-2

• Noktalama İşaretleri Sunu-3

• Noktalama İşaretleri Sunu-4

• Noktalama İşaretleri Sunu-5

• Noktalama İşaretleri Sunu-6

• Noktalama İşaretleri Sunu-7SES BİLGİSİ DERS SUNULARI

• Büyük Ünlü Uyumu Sunu

• Küçük Ünlü Uyumu Sunu

• Ünlülerle İlgili Ses Olayları Sunu

• Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları SunuFİİLLER DERS SUNULARI

• Fiiller Sunu

• Fiilde Çatı Sunu

• Haber Kipleri Sunu

• Dilek Kipleri Sunu

• Ek Fiil Sunu

• Fiilimsi SunuSÖZCÜKTE YAPI DERS SUNULARI

• Sözcükte Yapı Sunu

• Yapım Ekleri Sunu

• Çekim Ekleri SunuSÖZCÜK TÜRLERİ DERS SUNULARI

• İsim (Ad) Sunu

• Sıfat (Ön Ad) Sunu

• Zamir (Adıl) Sunu

• Edat (İlgeç) Sunu

• Zarf (Belirteç) Sunu

• Fiilimsi Sunu

• İsim - Sıfat Tamlaması SunuCÜMLE BİLGİSİ DERS SUNULARI

• Cümle Türleri Sunu

• Özne - Yüklem Sunu

• Nesne - Tümleç Sunu