Noktalama İşaretleri Sunu-4

Noktalama işaretleri (nokta) ders sunusu-slayt indir. Noktanın kullanıldığı yerler ile ilgili ayrıntılar... EBA Stüdyo tarafından hazırlanan sunuyu görüntülemek için aşağıdaki ekranı kullanın.


Bazı kısaltmaların sonuna konur: "Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi), Alm (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce) vb."
Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: "3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent vb."

DİĞER SUNULAR İÇİN → tıklayın