Paragrafın Yapı Yönü Sunu

Paragrafın yapı yönü, paragrafın bölümleri (giriş, gelişme, sonuç) sunu, slayt... EBA stüdyo tarafından hazırlanan sunuyu, indirmeye gerek kalmadan aşağıdaki ekrandan görüntüleyebilirsiniz.


Paragraf, anlatmak istediğimiz bir konuyu tam olarak anlatabilmek için oluşturduğumuz cümleler topluluğudur. Paragrafı oluşturan cümleler birbirleriyle bağlantılıdır. Paragrafın kendi içinde bir bütünlüğü olmalıdır. Paragrafta anlatılmak istenen düşüncenin ortaya konulduğu bölüm, giriş bölümüdür.

DİĞER SUNULAR İÇİN → tıklayın