Sözcükte Anlam Sunu

Sözcükte anlam sunu, slayt, çevrim içi (online). Gerçek anlam, terim anlam, deyim anlam, mecaz anlam konularını içeren bu sunuyu bilgisayardan veya akıllı tahtadan çevrim içi görüntüleyebilirsiniz.Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında, başka bir anlamı karşılayacak şekilde, daha çok soyut olarak kullanılmasına mecaz anlam denir. Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

DİĞER SUNULAR İÇİN → tıklayın