Sözcükte Yapı

Basit, türemiş, birleşik sözcükler

Basit Sözcük:

Yapım eki almamış sözcüklere basit sözcükler denir.

ev, ağaç, çiçek, göl...

Basit sözcükler iyelik, çoğul ya da hâl eki alabilirler. Ancak yapım eki almadıkları için asıl anlamları değişmez ve daima kök durumundadırlar.

evler → ev + ler (çoğul eki)

ağaçlar → ağaç + lar (çoğul eki)

çiçeğim → çiçek + im (iyelik eki)

gölde → göl + de (bulunma hâl eki)


Türemiş Sözcük:

Yapım eki almış sözcüklere türemiş sözcükler denir. Yapım eki almış bir sözcüğün asıl anlamı değişir ve sözcük yeni bir anlam kazanır.

evli → ev + li (yapım eki)

çiçekçi → çiçek + çi (yapım eki)

batı → bat + ı (yapım eki)


Birleşik Sözcük:

Birden fazla sözcüğün birleşip kaynaşarak yeni ve tek bir kavramı karşıladığı sözcüğe birleşik sözcük denir.

çiçektozu, kuzeydoğu, kitabevi, Acıgöl, açıkgöz...

Birleşik sözcük demek bitişik yazılan sözcük demek değildir. Birleşik sözcük fiillerle karşımıza geldiğinde ayrı da yazılabilir, bitişik de yazılabilir.

Örneğin kurallı birleşik fiil → çözebilmek (bitişik yazılır)

Örneğin yardımcı fiille kurulan birleşik fiil → namaz kılmak (ayrı yazılır)

Birleşik fiiller hakkında detaylı bilgi için tıklayın.