Sözcükte Yapı Test

Basit, türemiş, birleşik sözcükler

1. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından basittir?
a) Sözcük türleri ile ilgili araştırma görevim var.
b) Sabahleyin sebzeleri suladık.
c) Köylü vatandaşlar hasat için hazırlıklara başladı.
d) Ülkede bahar havası yaşanıyor.2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük kök hâlindedir?
a) Büyük bir sorunla karşı karşıyayız!
b) Güzellik öncelikle insanın kalbinde olmalıdır.
c) Ağacım bu yıl meyve vermeye başladı.
d) Bu yaz İngilizce kursuna gideceğim.3. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?
a) Dedemler şehrin batı tarafında oturuyorlar.
b) Kulağımın dibinde bir sivrisinek dolaşıyor.
c) Bu çocuk açıkgöz birine benziyor.
d) Oraya ulaşmak için kuzeybatı yönünde ilerlemelisin.4. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?
a) Daha çabuk varabilmek için köprünün altından gitmeliyiz.
b) Işık, çocuğun gözlerini kamaştırdı.
c) Burada eskiden bir çiçekçi dükkanı vardı.
d) Bilgiye ulaşmak için çok çabaladı.5. Birden fazla sözcüğün birleşip kaynaşarak yeni ve tek bir kavramı karşıladığı sözcüğe birleşik sözcük denir.
Aşağıdaki seçeneklerde yer alan sözcüklerden hangisi bu tanıma örnek olarak gösterilemez?
a) Acıgöl
b) Anaokulu
c) Masmavi
d) Çiçektozu6. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından türemiş sözcük değildir?
a) Sınıfın çoğunluğu bu kitabı okumuş.
b) Rüzgar bugün çok kuvvetli esiyor.
c) Arkadaşımız duygularını pek belli etmez.
d) İyilik, karşılık beklemeden yapılırsa daha güzel olur.7. "Kapandı" sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde kök ve eklerine doğru bir şekilde ayrılmıştır?
a) kap-a-n-dı
b) kapa-n-dı
c) kap-an-dı
d) kapı-a-n-dı8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük yoktur?
a) Bu sorunu nasıl çözebiliriz, onu düşünüyorum.
b) Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döker.
c) Bu bina, şehrin en büyük gökdelenidir.
d) Gazetedeki o haberi ben de okumuştum.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın