Paragrafta Anlam Test-4

Paragraf tamamlama, paragraf oluşturma

1. Çocukluğunu bir yerde geçirmek ve bu yerde büyümek çok önemlidir bir yazar için. Ama çocukluğunuzda bir yerde olamazsanız; o yerin toprağına, havasına, suyuna alışamadan bir başka yere göçerseniz iyi bir yazar olamazsınız. Oysa bir yazarın en sık sığınacağı yer, çocukluğunun coğrafyasıdır, tarihçesidir, insanlarıdır, aileleridir, söylentileridir. Tam bir yerde, o yerin yerlisi gibi olacakken bir başka yere göçüp konmak, bir yazarı köksüz kökensiz bırakır. Bu yüzden çocukluk dönemi ...............
Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
a) bir yazarın en önemli kaynağıdır, yazarlık birikimlerini oluşturduğu dönemdir.
b) değişik coğrafyalar içinde geçen bir yazarın bunları eserlerine yansıtması doğaldır.
c) gençlik dönemi kadar olmasa da önemli bir esin kaynağıdır yazar için.
d) acı tatlı pek çok anının yaşandığı bir dönemdir.2. Gezmek, insanın doğasında var olan en temel eylemlerden birisidir. İnsanlar ekonomik, dinî, askerî, bilimsel, turistik veya buna benzer pek çok sebepten ötürü gezerler. Bazı kişiler gezip gördükleri yerlerin özelliklerini yazıya aktarmaktan hoşlanırlar. İşte gezi yazılarının temel çıkış noktası burasıdır. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere gezi yazısı ...............
Bu paragrafın sonuna, anlam akışına göre aşağıdaki tanımlardan hangisi getirilmelidir?
a) gezip gördüğümüz yerleri hayal dünyamızla birleştirerek kağıda dökmektir.
b) gezip gördüğümüz yerleri kültürel, doğal, mimari, dini, ticari, tarihi vb. yönleriyle yazmaktır.
c) savunduğumuz bir düşünceyi bütün yönleriyle anlatmak ve yazıya dökmektir.
d) bilimsel çalışmalarıyla topluma hizmet etmiş bir kişinin gezdiği yerleri anlatmaktır.3. Ağabeyime yeni bir bisiklet almıştı babam. Hem de çift kadrolu kırmızı bir Bisan. O yılların en gözde bisikletiydi. Her tarafını bayraklarla, renkli kağıtlarla süslemişti ağabeyim. Bazen ben de biniyordum tabii. Ağabeyim o sabah evden erken çıktı. Çıkarken de bana, bisikletin bozuk olduğunu, bugün binmemem gerektiğini söyledi. O gittikten sonra bahçeye çıktım ve bisikletin yanına vardım. Hiç de bozuk görünmüyor ve gayet sağlam duruyordu. Sanırım bisikletini benden kıskanıyordu. Güç bela bisiklete bindim ve pedalları çevirmeye başladım. Yokuş aşağı ilerlemeye başlayınca bisikletin gerçekten bozuk olduğunu anladım. ...............
Bu hikâyenin eksik bırakılan kısmı aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Olsun, yıllardır bu anı bekliyordum. Nihayet babam bana da çift kadrolu bir bisiklet almıştı.
b) Bisiklet sağlam bir şekilde yolda ilerliyordu. Ağabeyim bana yalan söylemişti. Demek ki bisikletine binmemi istemiyordu.
c) Yine de böyle büyük bir bisikletimin olması her zaman hayalini kurduğum bir olaydı. Keşke ben de hemen büyüsem, babam bana da böyle büyük bir bisiklet alsa.
d) Ancak her şey için çok geçti. Bisikletin frenleri tutmuyordu. Büyük bir çalılığın içine daldığımı hatırlıyorum. Ondan sonra gözümü evde açtım.4.
I- Yıllar önce bu şehre ilk geldiğimde otobüsten indikten kısa bir süre sonra Burdur Lisesi'ni görmüştüm.
II- Bir gün bu okulda çalışacağımı hiç düşünmeden yanından geçip gittim.
III- Burdur, şehrin yanında yer alan masmavi gölüyle, göl boyunca uzanan şehirleşmesiyle, zengin kültürüyle bilinir.
IV- Okul, yıllara meydan okuyan ihtişamıyla karşımda duruyordu.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
a) I-II-III-IV
b) IV-III-II-I
c) III-I-IV-II
d) III-I-II-IV5.
I- Edebiyatımızda eleştiri Şinasi'nin dil tartışmalarıyla başlar.
II- Tanzimat döneminde Namık Kemal-Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci tartışmaları ile eleştiri türünde örnekler verilmeye devam edilir.
III- Bir edebi eserin veya düşünce yazısının başarısı ya da başarısızlığı hakkında hüküm bildiren yazılara eleştiri yazısı denir.
IV- Eleştiri yazarlarına da "eleştirmen" denir.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
a) III-I-IV-II
b) III-IV-II-I
c) I-III-II-IV
d) III-IV-I-II6.
I- Bu köyde insanlar genellikle tütün yetiştiriciliği yaparlardı.
II- Yaz dönemi gelip de hasat başladığı zaman insanların elini kolunu bağlardı bu tütün.
III- Çocukluğum Denizli'nin şirin bir köyünde geçti.
IV- Tütün deyip geçmeyin!
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
a) III-I-IV-II
b) I-II-III-IV
c) III-IV-II-I
d) I-IV-II-III7.
I- Bundan bir kaç yıl evvel oğluma da bu oyuncaktan yapmıştım.
II- Bu güzide oyuncağımızı ince hesaplarla yapar, bayraklarla ve renkli kağıtlarla süslerdik.
III- Oğlum evin önünde tel tekerini sürerken mahallenin çocukları bunu görmüş, nereden aldınız, kaç paraya aldınız diye sormuşlardı.
IV- Bu kadar süs ve ihtişamdan sonra artık onu sürmeye doyum olmazdı.
V- Tel teker, çocukluğumuzun en güzel oyuncaklarından biriydi.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
a) V-I-II-IV-III
b) I-III-V-II-IV
c) V-II-IV-I-III
d) III-II-IV-I-V8.
I- Ne var ki eskiden taslanan bilgiçlikler bazen insanın bir bedel ödemesine sebep olur.
II- İnsan bunu tecrübeyle öğrenir.
III- Her bilenden ziyade bilen bulunur.
IV- Öğrendiğinde ise her şeyi bildiğini zannettiği zamanlar artık geride kalmıştır.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
a) III-I-II-IV
b) I-II-III-IV
c) III-IV-I-II
d) III-II-IV-I


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın