Fiilde Çatı

Fiillerin özne ve nesneye bağlı olarak kazandığı anlama ve girdiği biçime çatı denir.


1. Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Etken fiil, edilgen fiil, dönüşlü fiil, işteş çatılı fiil.

Etken Fiil: Yüklemin gösterdiği işi doğrudan doğruya öznenin kendisi (gerçek özne) yapıyorsa fiil etken çatılıdır. Etken çatılı fiillerde işin kim tarafından yapıldığı bellidir. İşi yapan bizzat gerçek öznedir. Devamı için tıklayın ››


2. Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller: Geçişli fiiller, geçişsiz fiiller, oldurgan fiiller, ettirgen fiiller.

Geçişli Fiiller: Nesne alabilen fiillere geçişli fiiller denir. Bir fiilin geçişli olup olmadığını anlamak için fiile "Neyi, kimi, ne?" sorularını yöneltiriz. Fiile yönelttiğimiz bu sorulara cevap alabiliyorsak fiil geçişlidir. Devamı için tıklayın ››