Sözcükte Anlam İnteraktif Oyun-1

Türkçe dersi gerçek, mecaz, terim anlam konusu ile ilgili interaktif etkinlik, oyun. Verilen cümlelerde büyük harflerle yazılan sözcüklerin ilgili olduğu sözcük anlamlarını bul ve puanları topla!Bir Bilgi: Anlam Daralması: Bir kelimenin eskiden anlattığı nesnenin bir bölümünü, bir türünü karşılar duruma gelmesine denir. Örneğin, eski Türkçede “çocuk, evlat” anlamına gelen “oğul” kelimesi günümüzde sadece “erkek çocuğu” anlamında kullanılmaktadır.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın