Sözcükte Anlam İnteraktif Oyun-2

Türkçe dersi gerçek, mecaz, terim anlam konusu ile ilgili interaktif etkinlik, oyun. Verilen cümlelerde büyük harflerle yazılan sözcüklerin ilgili olduğu anlamlarına ulaşmaya çalış ve puanları topla!Bir Bilgi: Anlam Kayması (Başka Anlama Geçiş): Bir kelimenin başlangıçta karşıladığı anlamdan uzaklaşarak yeni bir anlamı karşılamasına denir. Örneğin; “koca” kelimesi eskiden yaşlı adam anlamında kullanılırken bugün kadının eşi anlamında kullanılmasına anlam kayması denir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın