Zıt Anlamlı Sözcükler İnteraktif Oyun-6

Türkçe dersi zıt anlamlı sözcükler konusu ile ilgili interaktif oyun. Düşmanlardan kaçarken zıt anlamlı sözcüklerin yazılı olduğu bölümlere doğru hızla hareket edin.


Bir Bilgi: Bir kelimenin bir nesnenin, bir işin bir bölümünü ya da bir türünü gösterirken zamanla o nesnenin bütününü, bütün türlerini anlatır duruma gelmesine anlam genişlemesi denir. Örneğin “yol” kelimesinin ilk anlamı “yürünen yer”dir. Yol kelimesi anlam genişlemesine uğrayarak “yöntem”, “içinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer”, “davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi” anlamlarını kazanmıştır

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın