Fiilimsiler İnteraktif Oyun-4

Türkçe dersi fiilimsiler konusu ile ilgili interaktif oyun, etkinlik. Cümlelerde büyük harfle yazılan sözcüklerin hangi fiilimsi türü olduğunu bul ve puanları topla!


Bir Bilgi: Romanda yaşanan ya da yaşanabilir olaylar ele alınabilir. Olaylar birbirini destekleyen sebep-sonuç ilişkisi içinde gelişme gösteren bir düzen oluşturur. Ancak klasik romanlarda olduğu gibi olaylar her zaman kronolojik sıra içinde ileriye doğru olmayabilir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın