Fiilimsiler İnteraktif Oyun-5

Türkçe dersi fiilimsiler konusu ile ilgili interaktif oyun, etkinlik. Cümlelerde büyük harfle yazılan sözcüklerin hangi fiilimsi türü olduğunu bul ve puanları topla!


Bir Bilgi: Romanda olay veya olaylar mutlaka bir zaman dilimi içerisinde geçer. Bütün romanlar insanı tek başına değil, başka insanlarla ilişkisi bulunan, geçmişi ve geleceği olan bir varlık olarak ele alır. Buna göre romanlarda zaman; geçmiş, içinde bulunulan an ve gelecek olmak üzere üç boyutuyla ele alınır.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın