Fiilimsiler İnteraktif Oyun-3

Türkçe dersi fiilimsiler konusu ile ilgili interaktif oyun, etkinlik. Cümlelerde büyük harfle yazılan sözcüklerin hangi fiilimsi türü olduğunu bul ve puanları topla!


Bir Bilgi: Macera Romanı: Günlük yaşamda her zaman rastlanmayan, şaşırtıcı, sürükleyici, esrarengiz olayları anlatan romanlardır. Bu tür romanlar "polisiye ve egzotik romanlar" olarak ikiye ayrılır. Agatha Cristie "Sessiz Tanık", Piyer Loti "İzlanda Balıkçısı", Daniel Defoe "Robinson Crusoe", Peyami Safa "Cingöz Recai", Ahmet Mithat Efendi "Hasan Mellah" adlı eserler bu türe örnek verilebilir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın