Ses Bilgisi Test-2

Küçük Ünlü Uyumu (Düzlük – Yuvarlaklık)

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sert ünsüzler bir arada verilmiştir?
a) b, c, d, g
b) f, s, t, k, ç, ş, h, p
c) l, m, n, r, v, y, z
d) ğ, j, l, m, n, r, v2. Bir sözcükte yuvarlak ünlülerden (o, ö, u, ü) sonra düz/geniş (a, e) ve dar/yuvarlak (u, ü) ünlüler bulunursa bu sözcük küçük ünlü uyumuna uyar.
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uygun bir sözcük vardır?
a) Seyirci
b) Çamur
c) Yumurta
d) Çilek3. Başka dillerden dilimize giren alıntı sözcüklerde küçük ünlü uyumu aranmaz.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?
a) Öğrenci
b) Kavuk
c) Avurt
d) Radyo4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?
a) Bilek
b) Yağmur
c) Kayık
d) Odun5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır?
a) Kartalların çok keskin gözleri vardır.
b) Öğretmenimiz Ali'yi bu seferlik affetti.
c) Zannederim bu maç penaltılara kalacak.
d) Rabbim bizi kötülüklerden korusun.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın