Ses Bilgisi Test-1

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık - İncelik)

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dar ünlüler bir arada verilmiştir?
a) a, e, ı, i
b) e, i, ö, ü
c) a, e, o, ö
d) ı, i, u, ü2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yuvarlak ünlüler bir arada verilmiştir?
a) o, ö, u, ü
b) e, i, ö, ü
c) a, e, o, ö
d) ı, i, u, ü3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalınlık-incelik uyumuna uymayan bir sözcük vardır?
a) Arkadaşıma hediye olarak kırmızı desenli bir kalemlik aldım.
b) Deniz bu akşam çok dalgalı...
c) Gelincik tarlasında çok güzel fotoğraflar çektik.
d) Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken...4. Kalınlık-incelik uyumuna göre Türkçe sözcüklerde ünlülerin ya tamamı kalın ya da tamamı ince olmalıdır. Ancak bitişik yazılan birleşik sözcüklerde kalınlık-incelik uyumu aranmaz.
Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kalınlık-incelik uyumu aranmaz?
a) Boyunduruk
b) Pazartesi
c) Kırlangıç
d) Gözlük5. Geleneksel Türk tiyatrosu içerisinde yer alan köy seyirlik oyunlarının binlerce yıl öncesine dayanan bir geçmişi vardır.
Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili sözcük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Birleşik yazılan bir sözcük olduğu için büyük ünlü uyumu aranmaz.
b) Zaman içinde değişime uğramış bir sözcük olduğu için büyük ünlü uyumu aranmaz.
c) Alıntı sözcük olduğu için büyük ünlü uyumu aranmaz.
d) Büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumu kuralına uygun bir Türkçe sözcüktür.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın