Ses Bilgisi Test-3

Ünlülerle İlgili Ses Olayları

1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili fiillerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
a) Yusuf haftada en az bir kitap okuyor.
b) Fransa Bisiklet Turu bugün başlıyor.
c) Bugün kuşlar hüzün şarkıları söylüyor.
d) Ufuklara dalmış, sessizliği dinliyor.2.
Ve ben şimdi aydınlık sokaklar bekliyorum.
Ümidi bir yelken gibi açarak bir gemiye
Sonsuz mesafelere doğru açılsam diye
Bir güzel gün, bir sükûn, bir bahar bekliyorum.
Yukarıdaki dizelerde yer alan altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
a) Ünsüz benzeşmesi
b) Ünlü düşmesi
c) Ünlü türemesi
d) Ünlü daralması3.
Garip pencerecik, küçük, daracık;
Dünyaya kapalı, Allah'a açık! (Necip Fazıl Kısakürek)
Yukarıdaki dizelerde yer alan altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
a) Ünlü türemesi
b) Ünlü düşmesi
c) Kaynaşma
d) Ünsüz daralması4.
Gönlüm viranedir yıkılmış, yanmış
Hayâl mermerinde hatıram donmuş
Asırlar öncesi duvara konmuş
Bir taş görsem, sen gelirsin aklıma. (Abdurrahim Karakoç)
Yukarıdaki dizelerde yer alan altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
a) Ünlü türemesi
b) Ünlü düşmesi
c) Kaynaşma
d) Ünsüz türemesi5. Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez. Geldiği durumlarda ise araya "y, ş, s, n" kaynaştırma ünsüzlerinden uygun olanı getirilir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur?
a) Yemek masası mutfağa sığmadı.
b) Altışar kişilik takımlar halinde maç yaptık.
c) Annesi eve erken gelmesini söyledi.
d) Bu pazar arkadaşlarla kahvaltı yaptık.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın