Fiilde Çatı Test-3

Karma Test

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir?
A) Suat Bey, Keçiören’deki bir okula müdür olarak atandı.
B) Serhat Hoca, semt pazarından evin tüm ihtiyaçlarını karşıladı.
C) İnsanlar zaman içinde işlerini kolaylaştıran aletler icat etti.
D) Birkaç müşteri, marketi soymaya çalışan hırsızın üzerine atıldı.2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Komşularımız, otobüs seferlerinin azlığından dert yanıyor.
B) Annem sabah erkenden kalkıp önlüğümü ütülemiş.
C) Kar yağınca kazaları önlemek için yollara tuz döküldü.
D) Selin, sahneye çıkmadan önce rolünü hızlıca ezberledi.3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklıdır?
A) İçeri girer girmez etrafına alaycı gözlerle baktı.
B) Yol kenarlarına birbirinden güzel ağaçlar dikildi.
C) En zor zamanlarda bile hayatla dalga geçercesine gülerdi.
D) Müfettişler, iş yerimizle ilgili bütün evrakları inceledi.4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem etken çatılı değildir?
A) Annemin ikazı üzerine oyuncaklar güzelce toplandı.
B) Sabahleyin markete gidip süt ve yumurta aldı.
C) Polis küçük öğrencileri okula kadar götürdü.
D) Hafta sonunda evin karşısındaki tepede uçurtma uçurduk.5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem, öznesine göre etken, nesnesine göre geçişsizdir?
A) Büşra, bahçe duvarına hoş bir resim çizmişti.
B) Kedi, susadığı zaman penceremin önünde masumca beklerdi.
C) Teleskobun kullanılmasıyla insandaki keşfetme isteği arttı.
D) İki saat boyunca hiç ara vermeden yazısını yazdı.6. (1) Kardelenlerin baş aşağı duran ve çana benzeyen çiçekleri, güzel kokularıyla arıları kendine çeker. (2) Çiçek tozları; bal özü almak için çiçeklere konan arıların sırtlarına, bacaklarına yapışır. (3) Arılar bu tozları, çiçekten çiçeğe taşıyarak onların tozlaşmasına yardım eder. (4) Kardelenlerin bir diğer yardımcısı olan karıncalar da kardelen tohumlarını yuvalarına taşır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yüklem geçişsiz fiil değildir?
A) 1. ve 2.
B) 1. ve 4.
C) 2. ve 3.
D) 3. ve 4.7. Turistler iki gün boyunca İstanbul’un tarihî yerlerini gezdi.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı yönüyle bu cümle ile özdeştir?
A) Yağmurdan sonra açan güneş, çiçeklerin yapraklarını aydınlattı.
B) Bugün okulumuzda öğrenci temsilciliği seçimleri yapıldı.
C) Devam eden sıcaklardan dolayı insanlar şehirden ayrıldı.
D) Son yıllarda bilimsel alanda büyük gelişmeler yaşandı.8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranabilir?
A) Anadolu, binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetin başkentidir.
B) Ailece en sevdiğimiz ve birlikte vakit geçirebildiğimiz tek mevsim yazdı.
C) Sergilediği olumsuz davranışlardan dolayı arkadaşları ondan uzaklaştı.
D) Karşı yoldan gelen otobüsün içinde pek çok yolcu vardı.9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?
A) Müdür, hazırlıkların tamamlanmadığını görünce çok kızdı.
B) Geç gelen çocuk, sessizce sırasına oturdu.
C) Ne kadar uğraşsam da bir türlü uyanmadı.
D) Kuşlar çeşmenin yanındaki çukurdan su içti.10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen bir fiildir?
A) Tanpınar, eserlerinde insanı her yönüyle anlatmıştır.
B) Okul gösterisinde sahneye çıkacağı için süslendi.
C) Aracın tekeri patlayınca saatlerce yardım bekledik.
D) Belediye başkanlığı seçimleri geçen hafta yapıldı.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın