Fiilde Çatı Test-2

Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller

1. Bu hüzünlü temmuz akşamında hafif bir meltem esiyordu balkonumuza doğru.
Çatısına göre incelediğimizde bu cümlenin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Edilgen fiildir.
b) Nesne Almıştır.
c) Geçişsiz bir fiildir.
d) Geçişli olduğu halde nesne kullanılmamıştır.2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesne almıştır?
a) Bavul arabada kalmış.
b) Öğretmenime küçük bir hediye aldım.
c) Küçük çocuk durmadan ağlıyordu.
d) Yavru ördekler annelerinin ardı sıra yürüyorlar.3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsizdir?
a) O kadar yorgundu ki yol boyunca uyudu.
b) Odasında yüksek sesle müzik dinliyordu.
c) Yaşlı adama yardım edip onu evine kadar götürdüm.
d) Haftaya bu kitabı senden isterim.4. "Bu yüksek tepeye dikti bu taşı." (Yahya Kemal)
Bu cümlenin çatı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Etken-geçişli
b) Edilgen-geçişli
c) Etken-geçişsiz
d) Edilgen-geçişsiz5. Kartallar yüksek uçar.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatı bakımından bu cümle ile özdeştir?
a) Gürültü artınca babam televizyonun sesini kıstı.
b) Çocuklar, bu konuyu iyi dinleyiniz.
c) Bundan sonra memleket şiirleri yazacağım.
d) Gelincik desenli beyaz balon büyük bir gürültüyle patladı.6. Nesne alabilen fiillere geçişli fiil denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi geçişli fiil değildir?
a) Götürmek
b) Yıkamak
c) Yürümek
d) Sormak7. Nesne alabilen fiillere geçişli fiil denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi geçişli fiildir?
a) Üşümek
b) Almak
c) Dalmak
d) Patlamak8. (I)Sabahın erken saatlerinde Çamlık'ta yer alan seyir terasına çıktık. (II)Denizli, karşımızda bütün güzelliğiyle kuzeye doğru uzanıyordu. (III)Bu muhteşem görüntüyü izlerken biraz üşümüştük. (IV)Rüzgar, baharla birlikte yeni açmış dağ çiçeklerinin kokusunu bize getiriyordu.
Yukarıdaki metinde yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi, nesne-yüklem ilişkisine göre ele alındığında diğerlerinden farklı bir çatı özelliği taşır?
a) I
b) II
c) III
d) IV9. (I)Bu köyde insanlar yaz sabahları erken kalkar. (II)Kimi traktörüne binip tarlasına, kimi de hayvanlarının yanına gider. (III)Sulak arazide artık yaprakları iyice büyümüş olan pancarlar sulanır. (IV)Kırdaki tarlalarda yer alan olgunlaşmış nohutlar ise büyük bir emekle toplanır.
Bu metinde yer alan numaralanmış cümlelerin yüklemleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) I. cümlenin yüklemi etken fiildir.
b) II. cümlenin yüklemi geçişli fiildir.
c) III. ve IV. cümlenin yüklemi edilgen fiildir.
d) II. cümlenin yüklemi etken fiildir.10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsizdir?
a) Bugün "Fiilde Çatı" konusunu öğrendik.
b) Kaç gündür bu kitabı arıyorum.
c) Sabaha kadar bıkmadan usanmadan anlattı.
d) Bizim çil horoz bu sabah erken öttü.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın