Fiilde Çatı Test-4

Karma Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir?
A) Ahmet esprileriyle sınıftaki arkadaşlarını güldürdü.
B) Yaralı geyik, hemen hayvanat bahçesine götürüldü.
C) Araştırması için yurt dışından örnekler getirtti.
D) Bahçesinde birbirinden güzel çiçekler yetiştirdi.2. Bazı cümlelerde yüklem geçişli fiil olduğu hâlde cümlede nesne bulunmayabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek bir kullanım vardır?
A) Beden dili sayesinde insanlar rahatlıkla anlaşabilir.
B) Bahçede oynayan kardeşini elinden tutup eve götürdü.
c) Pazardan aldığı kirazları buzdolabına koydu.
D) Olaydan sonra bir köşeye oturup bekledi.3. Zihnini, bir türlü anlamlandıramadığı düşünceler meşgul ediyordu.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakımından bu cümle ile özdeş değildir?
A) Karşıdaki yaşlı adam deminden beri bize bakıyor.
B) Kitaptaki bir cümle onu çocukluk yıllarına götürdü.
C) Sessiz bir ortamda çalışmayı seviyordu.
D) Yere düşen montunu tekrar askıya astı.4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı bellidir?
A) Mühendislerin görevlendirilmesi dün yapıldı.
B) Çatıdaki kiremitleri dikkatlice aşağıya taşıdılar.
C) 1950 yılının sonbaharında bir dağ köyüne atanmıştı.
D) Yola sarkan dalların hepsi hafta sonunda budandı.5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından farklıdır?
A) Elindeki şişeyi masaya dikkatlice bıraktı.
B) Hava soğuyunca odanın penceresini kapatmış.
C) Dereceye giren öğrencilerin isimleri okundu.
D) Kazandığı parayı ne yapacağını düşündü.6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, etken-geçişli bir fiildir?
A) Gecenin karanlığı kalın bir perde gibi kapattı manzarayı.
B) Traktörün plakası orman yolunda kaybolmuş.
C) Balkondaki kırmızı sardunyalar sabah sulandı.
D) Sipariş ettiği kitapları çantasına koyup otobüse koştu.7.
1. Bu buluş elektrik üretiminde yeni bir çığır açacak.
2. Nereden geldiği belli olmayan bir ses duyduk dün gece.
3. Yağmurdan sonraki toprak kokusudur beni sana bağlayan.
4. Manzaranın ortasındaki lamba, yardım istercesine bakıyordu bana.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiildir?
A) Lokantanın önünde bir çocuk ağlıyordu.
B) Postacının verdiği paketi hemen açtı.
C) Kediyi kurtarmak için ağaca tırmandı.
D) Küçük çocuklar zile basıp kaçıyordu.9. Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olunca çok sevinmişti.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi çatısı bakımından bu cümle ile özdeştir?
A) Günlerdir devam eden kar, şehri âdeta esir etti.
B) Geçen yıldan beri okullarda süt dağıtılıyor.
C) Kiremitlerin üstünde minik bir kuş dolaşıyordu.
D) Arabaların korna sesleri beni sabaha kadar uyutmadı.10. Belediye, mahallenin karşısındaki çorak tepeleri ağaçlandırdı.
Bu cümlenin çatı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Etken-Geçişli
B) Edilgen-Geçişli
C) Etken-Geçişsiz
D) Edilgen-Geçişsiz


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın