Sözcükte Anlam Test-7

Atasözleri

1. Dünyaya geldiğimiz andan ölünceye kadar her insan mutlaka bir başkasının yardımına ihtiyaç duyar. Tek başımıza her işin üstesinden gelmemiz mümkün değildir. İnsanlar bu yüzden şehirler kurup birlikte yaşamaktadırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları destekleyen atasözlerinden biri değildir?
A) Yalnız taş, duvar olmaz.
B) Adam adama gerek olur.
C) Birlikten kuvvet doğar.
D) Abanın kadri yağmurda bilinir.2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü.
B) Toprağı işleyen, ekmeği dişler.
C) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
D) Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır.3. "Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı, işi bitinceye kadardır." anlamında kullanılan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dostun attığı taş baş yarmaz.
B) Abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır.
C) Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.
D) Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır.4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "öz eleştiri yapma ve empati kurma" anlamı vardır?
A) Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.
B) Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi aklını almış.
C) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
D) Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.5. Aşağıdakilerden hangisi "Ne ekersen onu biçersin." atasözü ile yakın anlamlıdır?
A) Deveci ile konuşan kapısını büyük açar.
B) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.
C) Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.
D) İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Ne yapacağına kendin karar ver." anlamındadır?
A) Vakitsiz öten horozun başını keserler.
B) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
C) Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, kimi kısa.
D) El için kuyu kazan, evvela kendisi düşer.7. "Körle yatan, şaşı kalkar." atasözüyle aşağıdakilerden hangisi anlamca özdeştir?
A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan...
B) Aç ölmez, gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Her horoz kendi çöplüğünde öter.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın