Noktalama İşaretleri Test-5

Noktalama İşaretleri Karma Test

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilmelidir?
A) Karşımızda aniden ortaya çıkan masmavi deniz
B) Buz, suyun kış uykusuna yatmasıdır
C) Başaramayanların sorunu tembelliktir
D) Misafiri horoz olanın ambarında buğday kalmaz2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?
A) Bu akşam Ahmet’leri yemeğe davet ettik.
B) Yeni kanunlar Resmî Gazete’de yayımlandı.
C) Dilekçenin bir örneğini Hatice Hanım’a vermelisiniz.
D) Bu yılki Karadeniz turuna Samsun’dan başladık.3. Bugünkü dersimizde Arif Nihat Asya ( ) nın ( ) Bayrak ( ) şiirini inceleyeceğiz ( ) dedi ( )
Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (;) (‟) (”) (,) (.)
B) (’) (‟) (”) (.) (...)
C) (’) (‟) (”) (,) (.)
D) (’) (‟) (”) (.) (.)4. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?
A) Mehmet Kaplan. Atatürk Şiirleri. TDK Yayınları. Ankara. 2000.
B) Mehmet Kaplan, Atatürk Şiirleri, TDK Yayınları, Ankara, 2000.
C) Mehmet Kaplan/ Atatürk Şiirleri/ TDK Yayınları/ Ankara/ 2000.
D) Mehmet Kaplan: Atatürk Şiirleri, TDK Yayınları, Ankara, 2000.5.
– Adın ne senin ( )
– ( )
– Adını bilmiyor musun ( )
– ( )
Bu konuşmada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (?) (!) (...) (.)
B) (.) (?) (.) (?)
C) (?) (!) (?) (!)
D) (?) (...) (?) (...)6. Yunus Emre (1240?-1320) halkın dili olmuştur.
Bu cümledeki soru işaretinin kullanılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilinmeyen, kesin olmayan bir durumu belirtmek
B) Cümleye alay anlamı katmak
C) Açık yazılmak istenmeyen bir sözcüğü belirtmek
D) Metinde alınmayan bölümleri göstermekDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın