Noktalama İşaretleri Test-4

Noktalama İşaretleri Karma Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Kardeşinin düğünü, 21-01-2016 tarihine ertelenmiş.
B) "-li,-lik,-ci,-siz" ekleri isimden isim yapım ekleridir.
C) Kütüphanede bir tane Fransızca-Türkçe sözlük vardı.
D) "Korkunç" sözcüğü "kork-" fiilinden türemiştir.2.
Rüzgârlarla savrulur, yağmurlarla yağardım.
Ya yer yatağımda ya serin sofalarda
Anamı dinlerken ağlardım.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu dizelerdeki işlevine uygun kullanılmıştır?
A) Sırça köşkte oturan, başkasına taş atmaktan çekinmelidir.
B) Eleştiri; yorumlamayı, anlamlandırmayı ve çözümlemeyi gerektirir.
C) Dünya atalarımızdan miras kalmadı, onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
D) Arkadaşlar, hep birlikte konferans salonuna gideceğiz!3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) Dostlar, bir sonraki toplantımıza da hepinizi bekliyoruz
B) Çocuklar, bir saat sonra mutlaka evde olun
C) Canım arkadaşım, lütfen söylediklerimi yanlış anlama
D) İnsanlar, hastanenin önünde merakla haber bekliyor4. Dağın üst kesimlerinde kızılçam ( ) ladin ve gürgen ( ) alt kesimlerinde meşe ( ) köknar ve ıhlamur ağaçları bulunur ( )
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (;) (,) (.)
B) (,) (:) (,) (.)
C) (;) (;) (,) (.)
D) (;) (,) (;) (...)5.
• Tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra virgül konmaz.
• Şart ekinden (-sa/-se) sonra virgül konmaz.
• Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da/de bağlacından sonra virgül konmaz.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde virgül doğru kullanılmıştır?
A) Eğer bu işi başarırsan, sana ödül vereceğim.
B) Ahmet de, aynı sorunu yaşadığını söyledi.
C) Salim, Recep ve Adem 20.30’da buradaydı.
D) Ne geçmişi unuttum, ne de çektiğim acıları.6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgüller yerine kısa çizgi kullanılabilir?
A) Küçük, sebepsiz, hemen kuruluveren dostluklara alıştım.
B) Oturduğumuz evler, komşularımız, çocuk oyunlarımız nerede?
C) Orada, sonu gelmeyen dağların ardında, kardeşler bekleşir.
D) Hafifçe gülümsedi, adımı sordu, evrakı imzaladı.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın