Noktalama İşaretleri Test-3

Noktalama İşaretleri Karma Test

1.
Komutan, Fatma Bacı’ya dönerek ( )
( ) Sen gördün mü ne olduğunu ( ) diye sordu.
Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (,) (“) (”)
B) (,) (–) (,)
C) (׃) (“) (”)
D) (,) (–) (?)2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A) Pir Sultan Abdal, 1550 (?) yılında ölen önemli bir halk şairidir.
B) İnsanları sadece iki şey yönetir: Akıl ve irade.
C) Bu dolapta aklına gelebilecek pek çok eşya vardı: kalem, kâğıt, makas, cetvel, kitap...
D) Ağaçlar meyveye durdu mu köyün keyfi bir başkadır?3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilebilir?
A) Nereye gideceğimize bir türlü karar veremedik
B) Bu ilginç proje nereden aklınıza geldi
C) Ne istediğini bilen, iradeli bir kişiliği vardı
D) Ne zaman geleceğini bana söylemedi4. Yaprağa yapış, atlas olsun; toprağa yapış, altın olsun.
Noktalı virgül (;) aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?
A) Ahmet; Metin, Ali, Erdem ve Ercan'ı yemeğe götürecekti.
B) Bu bahçede kiraz, vişne, erik; diğer bahçede elma, armut, ayva ağacı var.
C) Yeni gelen işçiler; isteksiz, yorgun, acemi ve sabırsız görünüyordu.
D) Bir ulu çınar gibi kırılır, eğilmez; ölür, inlemezsin.5.
• Yarınki toplantıya ben de geleceğim, dedi.
• Efendiler, bilirsiniz ki zaferler kolay kazanılmaz.
• Kılıcın, okun, yayın devri geçti artık.
Bu cümlelerde virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisi yoktur?
A) Hitap bildiren ifadelerden sonra kullanılır.
B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
C) Eş görevli sözcükler arasında kullanılır.
D) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılır.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın