Noktalama İşaretleri Test-2

Noktalama İşaretleri Karma Test

1. Annemi o kadar özledim ki...
Bu cümledeki üç noktanın kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konmuştur.
b) Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplar için kullanılmıştır.
c) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek için konmuştur.
d) Kaba sayıldığı için ya da başka bir sebepten ötürü açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konmuştur.2. Bu yörede erkek çocuklarına Hüseyin( ) Yusuf( ) İbrahim( ) kız çocuklarına ise Şerife( ) Meryem( ) Zehra adları verilir.
Bu parçada yay ayraçların içine sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
a) (,) (;) (,) (,) (,)
b) (,) (,) (:) (,) (,)
c) (,) (,) (;) (,) (,)
d) (,) (,) (,) (,) (,)3. At ölür(1) meydan kalır(2) yiğit ölür(3) şan kalır(4)
Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül konulmalıdır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 44. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan adresin yazımında noktalama işaretleri doğru kullanılmıştır?
a) Yorgancı Sokağı Numara/ 22 - 8 Pamukkale - DENİZLİ
b) Yorgancı Sokağı Numara; 22 - 8 Pamukkale / DENİZLİ
c) Yorgancı Sokağı Numara: 22 : 8 Pamukkale - DENİZLİ
d) Yorgancı Sokağı Numara: 22 / 8 Pamukkale / DENİZLİ5. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler cümlede tırnak içinde gösterilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyan bir kullanım vardır?
a) Yeni bir "barış taarruzu" başladı.
b) "İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!" diyorlar.
c) Bugün öğrenciler "Kendi Gök Kubbemiz" şiirini incelediler.
d) "Noktalama İşaretleri" bölümünde virgülün yazımı ile ilgili kuralları öğrendik.6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Sen yoksan n'eyleyim mehtabı?
b) Dostum ne'n var?
c) Konya'lı Hamdi Efendi selam söyledi.
d) Bu konuda a'dan z'ye kadar haklısın.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Konferansa beş-on kişi ancak geldi.
b) Denizli-Muğla yolu onarım nedeniyle kapalı.
c) Telefonuma Türkçe-İngilizce Sözlük uygulaması yükledim.
d) Bu gece hava sıcaklığı -5°C olacakmış.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın