Noktalama İşaretleri Test-1

Noktalama İşaretleri Karma Test

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
a) IV Murat, 17. yüzyıl Osmanlı padişahlarındandır.
b) XX. yüzyıl insanlık tarihinde pek çok ilklerin yaşandığı bir asırdır.
c) Saat 17.00'de tören başlayacak.
d) 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetimiz kuruldu.2. Prof. Dr. Leyla Karahan 27.09.1951 tarihinde Ankara'da doğdu.
Bu cümlede noktanın kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Cümle sonunda kullanılmıştır.
b) Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılmıştır.
c) Gün, ay ve yılı ayırmak için kullanılmıştır.
d) Kısaltmaların sonunda kullanılmıştır.3. Eski konağın önündeki sokakta top oynayan, ip atlayan, koşuşturan çocuklar vardı.
Bu cümlede virgülün kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Hitap için kullanılan sözcükten sonra konmuştur.
b) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konmuştur.
c) Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konmuştur.
d) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılmıştır.4. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?
a) Muhittin Sevilen, Karagöz Oyunları, MEB Yayınları, İstanbul, 1969.
b) Muhittin Sevilen. Karagöz Oyunları. MEB Yayınları. İstanbul, 1969.
c) Muhittin Sevilen/ Karagöz Oyunları/ MEB Yayınları/ İstanbul/ 1969.
d) Muhittin Sevilen: Karagöz Oyunları, MEB Yayınları, İstanbul, 1969.5. Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce, bir an için de olsa, belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. (Elif Şafak)
Bu cümlede virgülün kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra kullanılmıştır.
b) Anlamı güçlendirmek için tekrarlanan sözcüğün arasına konmuştur.
c) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılmıştır.
d) Cümledeki ara sözü ayırmak için ara sözün başında ve sonunda kullanılmıştır.6. Millî Edebiyat Akımı'nın temsilcilerinden bir kısmını şöyle sıralayalım( ) Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Halide Edip Adıvar...
Bu cümlede yay ayraç içine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
a) Noktalı virgül (;)
b) Nokta (.)
c) Virgül (,)
d) İki nokta (:)7.
Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda( )
Ziraatçi sayar( )
( ) Yulaf, pancar, zerzevat, tütün( ) (Falih Rıfkı Atay)
Yukarıdaki metinde yay ayraçların içine sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
a) (?) (:) (—) (...)
b) (?) (;) (—) (...)
c) (?) (;) (—) (.)
d) (?) (:) (—) (.)DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın