Cümlenin Ögeleri Test-2

Nesne - Dolaylı Tümleç - Zarf Tümleci

1. "Güzel bir oyun kuralım." cümlesinde altı çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir?
a) Özne
b) Yer Tamlayıcısı
c) Belirtisiz Nesne
d) Yüklem2.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın
Bu şiirdeki altı çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir?
a) Özne
b) Belirtili Nesne
c) Zarf Tamlayıcısı
d) Yer Tamlayıcısı3. "Hava kararmadan eve dönmeliyiz." cümlesinde dolaylı tümleç aşağıdakilerden hangisidir?
a) hava
b) kararmadan
c) eve
d) dönmeliyiz4. "Beraber okuyacağız, çalışacağız ve yorumlayacağız." cümlesinde zarf tümleci aşağıdakilerden hangisidir?
a) beraber
b) okuyacağız
c) çalışacağız
d) yorumlayacağız5. Kaç yıldır şehrimizde aşırı yağış görmedik.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) Yer Tamlayıcısı - Zarf Tümleci - Nesne - Yüklem
b) Belirtili Nesne - Zarf Tümleci - Yüklem
c) Nesne - Yer Tamlayıcısı - Zarf Tümleci - Yüklem
d) Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı - Nesne - Yüklem6. Yaşlılar, hastalar ve çocuklu bayanlar sıraya girmiyorlardı.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
a) Özne
b) Zarf Tamlayıcısı
c) Yer Tamlayıcısı
d) YüklemDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın