Cümlenin Ögeleri Test-3

Özne - Yüklem

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubu değildir?
a) Arkadaki perdesiz, küçük pencerenin yanında saz asılıydı.
b) Burası, Orta Çağ’ın medeniyet ve kültür merkeziydi.
c) Sait Faik Abasıyanık, Türk edebiyatının en başarılı öykücülerindendir.
d) Aşağısı, baş döndürecek kadar derin bir uçurumdu.2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
a) Kazma ve küreği alarak tarlanın yanındaki eve gitti.
b) Birkaç saat dinlendikten sonra işe devam etti.
c) Kocaman odayı tek başına boyaması zordu.
d) Uzaya araç göndermek için bir proje geliştirdiler.3. Dağın tepesinden yuvarlanan taşlar aşağıda bir yığına dönüştü.
Yukarıdaki altı çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir?
a)
b)
c)
d)4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz grubu özne görevinde kullanılmamıştır?
a) Damla damla verilen su, susuzluğu daha da artırır.
b) Her anne-baba, çocuğunun başarılarını görmek ister.
c) Oğuz illerinde Deli Dumrul adında bir yiğit vardı.
d) İçinde tutuşan merak ateşi her yerini sarıyordu.5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?
a) Gürültülü ve kötü sözler haksızlığın işaretleridir.
b) Hata yaptığını kabul eden kişi, doğru yoldadır.
c) Uyanan bir düşünce kolay kolay uyuyamaz.
d) Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır.6. “Yazı, tüm insanlığın ortak hafızasıdır.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) hafızasıdır
b) ortak hafızasıdır
c) insanlığın ortak hafızasıdır
d) tüm insanlığın ortak hafızasıdırDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın