Cümlenin Ögeleri Test-1

Özne - Yüklem

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?
a) Sakla samanı, gelir zamanı.
b) Duvarı nem, insanı gam yıkar.
c) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
d) Hak deyince akan sular durur.2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
a) Bu zavallı kadın, mektebin eski hocasıymış.
b) Köyde akşama kadar yağmur yağdı.
c) Biraz mola verdikten sonra yürümeye devam ettik.
d) Bizim köyün dağları, baharda rengarenk çiçek açar.3. "Ak akçe kara gün içindir." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) içindir
b) gün içindir
c) kara gün içindir
d) Ak akçe4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli bir fiildir?
a) Suyun sesi gürül gürüldü.
b) Odadaki kişi bendim.
c) Sevinçten etekleri zil çalıyordu.
d) Akşama kadar tarlada çalıştık.5. Köşede gazete okuyan ihtiyar doktor, gazetesini bıraktı, söze karıştı.
Yukarıdaki altı çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir?
a) Özne
b) Belirtili nesne
c) Yer tamlayıcısı
d) Yüklem6. Aşağıdaki sorulardan hangisi, cümlede özneyi buldurmaya yöneliktir?
a) Köy meydanına ne zaman vardınız?
b) Bu kitabın son baskısını nereden bulabilirim?
c) Öğretmen yarın hangi konuyu anlatacak?
d) Bu yarışı kim kazandı?7. O konuya çalışan, soruları kolayca çözer.
Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) O
b) O konuya çalışan
c) soruları
d) O konuyaDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın