Paragrafta Anlam Test-6

Düşünceyi geliştirme yolları

1. Röportajla öykü arasında kimi benzerlikler vardır. İkisi de yaşamın gerçekleriyle beslenir. Röportajın gerçekliği belgelere, kanıtlara, somut olaylara dayanmasından ileri gelir. Öyküde ise bunlar hayal gücüyle yeni bir renk, yeni bir görünüm kazanır. Öte yandan bütün anlatı türleri için geçerli olan dilin güzel ve etkili kullanımı, röportaj ve öykü için de söz konusudur.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
a) Karşılaştırma
b) Tanımlama
c) Örnekleme
d) Benzetme2. Tarih gerçeği söylemekle görevli bir disiplin, roman ise edebî bir tür ve sanat eseridir. Dolayısıyla roman, gerçeği yansıtmak zorunda olan tarihten farklı bir misyon yüklenir. Tarih yazıcısından farklı olarak tarihçinin ortaya sunduğu malzemeleri estetik düşünceden ve hayal dünyasının imbiğinden geçirerek ortaya koyar.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
a) Sayısal verilerden yararlanma
b) Örnekleme
c) Karşılaştırma
d) Tanık gösterme3. Bir yazarın yurt içinde ya da yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çeken taraflarını güzel bir üslupla anlatmasına gezi yazısı denir. Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' ve Yirmisekiz Mehmet Çelebi'nin 'Fransa Sefaretnamesi (18. yüzyıl)' adlı eserleri bu türdendir.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
a) Benzetme
b) Örnekleme
c) Karşılaştırma
d) Tanık gösterme4. Batı tarzı tiyatro bizde Tanzimat sonrası Türk edebiyatında görülmeye başlanmıştır. Bu konuda ilk eser İbrahim Şinasi'nin 1859 yılında yazdığı "Şair Evlenmesi"dir. Bu eser aynı yıl hem "Tercüman-ı Ahval" gazetesinde yayınlanmış, hem de kitap olarak basılmıştır. Şinasi bu oyununda orta oyunu ve karagöz geleneğinden yararlanmıştır. Türk tiyatrosunda ilk trajedi yazarı ise Ali Haydar'dır.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
a) Tanımlama
b) Tanık gösterme
c) Karşılaştırma
d) Örnekleme5. Bir konu hakkında bilgi vermek, açıklama yapmak, toplumu aydınlatmak, bir düşünceyi desteklemek ya da karşı çıkmak amacıyla yazılmış gazete ve dergi yazılarına makale denir. Gazetelerin baş sayfalarında yer alan makalelere "başmakale" adı verilir.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
a) Tanımlama
b) Tanık gösterme
c) Karşılaştırma
d) Örnekleme6. Fiil, fiilimsi, sıfat ve diğer zarfların anlamlarını zaman, durum, miktar, yer-yön, soru yönünden etkileyen; onları belirten veya derecelendiren sözcüklere zarf denir. Zarfın diğer adı ise belirteçtir. Zarflar; zaman zarfı, durum zarfı, yer-yön zarfı gibi çeşitliliklere sahiptir.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
a) Örnekleme
b) Açıklama
c) Karşılaştırma
d) Tanımlama7. Deneme, büyük savlar içermez. Daha çok duyguya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede yazar kendi birikimini, içinden gelenleri özgürce aktarır. Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için: 'Deneme benin ülkesidir.' der. Bu görüşe katılmamak elde değildir.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
a) Örnekleme
b) Tanık gösterme
c) Karşılaştırma
d) Tanımlama8. Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman alevi çabucak tutuşup yine çabucak söner. Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz yazarlar da parlamış olsalar bile elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
a) Tanımlama
b) Karşılaştırma
c) Benzetme
d) Tanık gösterme9.
8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen TEOG sınavının ikincisi (2. dönem sınavı) 27-28 Nisan 2016 tarihinde yapıldı. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre sınava 1 milyon 168 bin 48 öğrenci katıldı. Sınavın Türkçe testlerine ilişkin istatistiklere göre öğrenciler Türkçe testinde % 60 başarı ortalamasını yakaladı. 36 bin 29 öğrenci ise Türkçe sorularının tamamını doğru yanıtladı. Türkçe sorularının tamamını doğru yanıtlayan öğrencilerin % 35'inin erkek, % 65'inin kız öğrenci olduğu bildirildi. Kız öğrencilerin Türkçe dersine, okumaya ve güzel konuşmaya olan ilgisinin erkeklere oranla daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
a) Sayısal verilerden yararlanma
b) Tanımlama
c) Benzetme
d) Açıklama


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın