Kök - Gövde Test

Türkçe dersi kök -gövde konusu çevrim içi kazanım testi

1.
1. Balıkçı bugün büyük bir balık yakaladı.
2. Ormancı kendisine yeni bir balta aldı.
3. Annesi bebeğe şirin bir başlık ördü.
4. Yaşlı bilge sakince yanıt verdi.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök hâlindedir?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.2. Türkçede fiillerin "-mak/-mek" eki almış hâline "mastar" denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar kullanılmıştır?
a) Hava rüzgârlı olduğunda hiç dışarı çıkmaz.
b) Gürültü, insanın kendini kaybettiği yerde başlar.
c) Kedinin gözlerindeki korku, insanın içini acıtıyordu.
d) Çocuklara televizyon izletmek doğru değildir.3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü farklı türdedir?
a) Yönetici, siteyi güzelleştirmek için her şeyi yapıyor.
b) Paylaşmaya, yardımlaşmaya önem veren insanlar azalıyor.
c) Afrika’daki hayvanların çoğu sulak bölgelerde yaşar.
d) Önümüzdeki seçimde ben de aday olmayı düşünüyorum.4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisinin kökü yanlış gösterilmiştir?
a) Bilim adamları küresel ısınmanın endişe verici boyutlarda arttığını belirtiyorlar.
b) Babam şehir dışından gelince pikniğe gideceğiz.
c) Görgüsüz insanlar toplum tarafından sevilmezler.
d) Salonda yeterli sayıda masa ve sandalye olmadığını belirttiler.5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi kök durumunda değildir?
a) Oduncu kendine yeni bir balta satın aldı.
b) Sevgi ve saygı, insanları birbirine bağlayan iki önemli unsurdur.
c) Boğaz’ı geçerken martılara simit atardık.
d) Her gün düzenli olarak kitap okumalıyız.6. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü ayraç içinde yanlış gösterilmiştir?
a) Babam gölden iri bir balık yakaladı. (bal)
b) İyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlık bilir. (iyi)
c) Şakacı bir arkadaş ama bazen şakaları rahatsız ediyor. (şaka)
d) Yemek çok tatsız olmuş. (tat)


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın