Yapım Ekleri Test

Yapım ekleri test

1.
1. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.
2. Aç, aman bilmez; çocuk, zaman bilmez.
3. Atın ölümü arpadan olsun.
4. Acıkmış, kudurmuştan beterdir.
Yukarıda numaralanmış atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük aldığı ekle isim olmuştur?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı yapım eki, sözcüğün türünü değiştirmemiştir?
a) Suyun susuzu kandırması gibi, doğru söz de kalbe temizlik getirir.
b) Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır.
c) Ümitle açılıp kazançla kapanan bir kitap, okuyucusunu mutlu etmiş demektir.
d) Önceden sağlığıma hiç dikkat etmezdim ama sonunda akıllandım.3.
1. Sırtında pelerin vardı senin
2. Kulağında İspanyol küpelerin
3. Kim demiş geçmişin geçtiğini
4. Suyun eski adını biliyor musun?
Enis AKIN
Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük vardır?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-cı/-ci” eki eklendiği sözcüğe farklı bir anlam kazandırmıştır?
a) Avcı, büyük bir av yakalamak ümidiyle evden çıktı.
b) Akılcı çözümler bulabilirsen hep başarılı olursun.
c) Gecenin geç saatlerinde kapıyı çalan, davulcuymuş.
d) Matbaacı, beni arayıp davetiyelerin basıldığını haber verdi.5.
1. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.
2. Huylu huyundan vazgeçmez.
3. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
4. Baş sağlığı, dünyanın varlığı.
Yukarıda numaralanmış atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük fiilden isim yapım eki almıştır?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.6. Yapım eki, isim ya da fiil kök veya gövdelerine eklenerek onlardan yeni isimler ya da fiiller türeten eklere denir. Bazı yapım ekleri de fiil kök veya gövdelerine gelerek isim, sıfat gibi isim soylu sözcükleri oluştururlar.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi bu duruma bir örnektir?
a) Yorgun balıkçı aklında bir yığın düşünce ile evinin yolunu tuttu.
b) Gece vakti ağaçlık bir yoldan yürüyerek ulaştı yuvasına.
c) Çocuklarına ve eşine kavuşunca biraz rahatlamıştı.
d) Ancak parasız daha ne kadar idare edebilirdi, bilmiyordu.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, aldığı ek bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Annem uzun bir çabadan sonra kardeşimi uyuttu.
b) Sokaktaki kediler gürültüyü duyunca sağa sola kaçıştı.
c) Sıra arkadaşımla silgimi paylaştım.
d) Çok sıcak olunca ceketimi çıkardım.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın