Fiilimsi Test-5

Fiilimsi online test çöz

1. "Akacak kan damarda durmaz." atasözünde fiilimsi bir sıfat tamlaması oluşturmuştur.
Buna benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
a) Kendisi sevinirken arkadaşının üzülmesini istemiyor.
b) Mavi gözlü kız, etrafı şöyle bir süzdü.
c) Eskiyen pencereler evin ısınmasını engelliyor.
d) Her yalı, sanki bir bekleyenin yuvasıydı.2. Aşağıdakilerin hangisinde, zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmıştır?
a) Çocuk arkasına bakmadan oradan uzaklaştı.
b) Gelir giderleri hesaplayarak verileri bilgisayara kaydettim.
c) Annem gelmeden salonu ve mutfağı temizlemeliyiz.
d) Oraya gide gele ben de öğreneceğim bu işi.3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır?
a) Sararmış defterler içindeki notlarını gösterdi onlara.
b) Yeni örülmüş duvarı iki saatte boyadılar.
c) Çalışmaktan nasırlaşmış ellerini uzattı ansızın.
d) Yüzyıllar önce çizilmiş bu ülkenin sınırları.4. Aşağıdakilerin hangisinde, aynı türde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?
a) Kazandığı ödülü kimsesiz çocuklara bağışladı.
b) Çocuğu görmeden kararını açıklamadı.
c) Yapma çiçekleri yavaşça masanın üzerine bıraktı.
d) Sandalyeye oturup kollarını bağlayarak konuştu.5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
a) Denizden gelen esinti hoşuna giderdi.
b) Sarı balığı görünce şaşakaldı.
c) Ömrü boyunca şiirle, edebiyatla uğraştı.
d) Gelir gelmez kendisini mavi sulara bıraktı.6. (1)"Bromeliacea" ailesinin yenilebilen tek meyvesi ananastır. (2)Ananasın yetişmesi için on sekiz ay gerekir. (3)Yalnızca olgunlaşmış ananaslar hasat edilmelidir. (4)Ananasın en rağbet görenleri "Kelle Şeker" ve "Kırmızı İspanyol" adlarıyla anılır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi vardır?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın