Fiilimsi Test-4

Fiilimsi online test çöz

1. Türkçede bazı sözcükler isim-fiil ekleriyle türedikleri hâlde zamanla isimleşmiş, fiilimsi özelliklerini kaybetmiştir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?
a) Arkadaşından burma tatlısı tarifi aldı.
b) Yorulsa da bahçesini çapalamaya devam etti.
c) Ödevlerini erken bitirme telaşına düştü.
d) Kanayan kolunu bir bezle sarmayı düşündü.2. "Kışa hazırlanmak için yakacak aldık." cümlesindeki "yakacak" sözcüğü sıfat-fiil eki yardımıyla türemiş ve kalıcı isim olmuştur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
a) Dışarıda kıracak odun bırakmadı.
b) Dolmuş durağına kadar yürüdüler.
c) Yolun sağına dönen arabayı izleyin.
d) Onun tavsiye ettiği soruları çözmelisin.3. Aşağıdakilerin hangisinde "-ecek, -acak" eki, eklendiği sözcüğü sıfat-fiil yapmıştır?
a) Daha görecek çok güzel günlerimiz var.
b) Sanırım buradan kalkacak otobüsümüz.
c) Kafilemiz barajın diğer tarafına yürüyecek.
d) İş yerinin kirli camlarını silecek görevlimiz.4. Aşağıdakilerin hangisinde, zarf-fiil cümleye durum anlamı katmıştır?
a) Otobüsü beklerken tabletiyle İnternet’e giriyordu.
b) Kardeşinin geldiğini duyunca kapıya koştu.
c) Çocuğu uyutur uyutmaz ev işlerini yapmaya koyuldu.
d) Araştırmasına bazı kitapları inceleyerek başlayacaktı.5. (1)Kocaman bir oyuncak dükkânına girdiler. (2)Burada aradıkları her çeşit oyuncağı bulabilirlerdi. (3)Dikkatli gözlerle etrafı süzmeye başladılar. (4)İkisi de uzaktan kumandalı uçağı gözlerine kestirmişlerdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.6. Aşağıdakilerin hangisinde, isim-fiil bir isim tamlamasının içinde kullanılmıştır?
a) Okuma saatinde herkes sessizce kitap okudu.
b) Kırlara çiçek toplamaya giderken çok eğlenirdik.
c) Güzel bir kahvaltı hazırlamak için erken kalktı.
d) Yürüyüşünü görenler, onu asker sanıyordu.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın