Fiilimsi Test-3

Fiilimsi online test çöz

1. Okumak(1) onun en büyük eğlencesiydi(2). En dar zamanlarda bile eline bir kitap alıp(3) onu bitirmeye(4) çalışırdı.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiildir?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.2.
Bir sarsıntı... Uyandım(1) uzun süren(2) uykumdan
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan(3)
Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu.
Sağ taraftan çıngırak(4) sesleri geliyordu.
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.3.
1. Her gece uyumadan önce ılık süt içerdi.
2. Çalışarak büyük başarılara imza atmıştı.
3. Söylediği şarkıyla mahallenin beğenisini kazandı.
4. Sanatın işi, halka bir şeyler anlatmaktır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer alan fiilimsiler türce özdeştir?
a) 1. ve 2.
b) 1. ve 3.
c) 2. ve 4.
d) 3. ve 4.4. Doğruyu söyleyen(1) dokuz köyden kovulurmuş(2). Kovulsun! Elbet doğruların önemsendiği(3) bir onuncu köy bulunur. Eminim ki bu onuncu köy, yaşamak(4) için o dokuz köyden daha uygun bir yerdir.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat-fiil görevindedir?
a) Seni gördükçe mutlu oluyorum.
b) Eve uğrayıp spor ayakkabılarımı giyeceğim.
c) Bu işi başarmanız, size çok büyük avantaj sağlayacak.
d) Adama verecek cevap bulamadım.6. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi zarf-fiil değildir?
a) Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.
b) Öğretmenimiz gelmeyince sınıfta ödevlerimizi yaptık.
c) Buralarda günlerce tanıdık bir yüz aradım.
d) Fırtınanın şiddeti gittikçe artıyordu.7. Bisiklete binmek(I) onun en büyük eğlencesiydi.(II) Boş zamanlarında hemen bisikletine binip(III) ovanın tozlu yollarında pedal çevirirdi.(IV)
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiil görevindedir?
a) I
b) II
c) III
d) IV


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın