Fiilimsi Test-2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Sabah erken kalkıp ödevlerini yaptı.
B) En sonunda aracı çalıştırmayı başardı.
C) Giydiği gömlek ona çok yakıştı.
D) Akşam saatlerinde evden ayrıldık.2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil değildir?
A) Kazada oluşan yanıklar zamanla iyileşti.
B) Denediği ayakkabı ayağını vurdu.
C) Ayağı takılan çocuk yere düştü.
D) Burası görülesi güzellikte bir yer.3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ma, -me" ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A) Odunları kırmayı yarına bırakmış.
B) Kırmızı elbiseler giymeyi severmiş.
C) Gün aydınlanıncaya kadar uyumamış.
D) En güzel özelliği çok okumasıymış.4. Yürüyüşü aynı babasınınki gibiydi.
Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Burası, masallarda anlatılan Kafdağı’na benziyordu.
B) İçeri girer girmez etrafındakileri süzdü.
C) Romanlarını yazarken kimseyle görüşmezdi.
D) Evin tamamını temizlemeyi kafasına koydu.5. Otçul hayvanlar olan gergedanlar, genellikle tek başlarına veya aile grupları hâlinde geniş otlaklarda yaşarlar. Yalnız Sumatra gergedanı sık ormanlarda yaşar. Görme duyuları zayıftır. Koku alma ve işitme duyuları çok gelişmiştir.
Bu parçada kaç fiilimsi vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 66. İlk romanı "Görünmez Adam" ile okuyucusunun gönlünde taht kuran yazar, ilk romanının tadı damağında dururken ikinci romanını yayımlamayı düşünüyormuş. Ben de bu ikinci romanı eline almak için sabırsızlananlardanım.
Bu parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Sıfat-fiil / Zarf-fiil / İsim-fiil
B) İsim-fiil / Zarf-fiil / Sıfat-fiil
C) Zarf-fiil / Sıfat-fiil / İsim-fiil
D) Zarf-fiil / İsim-fiil / Sıfat-fiil7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?
A) Ormanın içindeki köprüyü geçerek köye ulaştılar.
B) Zirveye ulaşınca şehrin manzarasını izledim.
C) Arabamızı park edecek bir yer bulamadık.
D) Yağmur yağınca bahçedeki otları yolmayı erteledi.8. Küçüklüğünüzde severek(1) diktiğiniz bir fidanı yıllar sonra ağaç olarak görmek(2), hiç bıkmadan(3) onunla ilgilenmek ve toprağı kuruyunca(4) onu sulamak büyük bir güzellik.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde bir fiilimsidir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın