Sözcükte Anlam Test-3

Deyim - Atasözü - Yansıma - İkileme

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?
a) Işığın parıltısı gözlerimizi kamaştırdı.
b) Üst katta bir gümbürtü duyduk.
c) Sineklerin vızıltısı uykumuzu kaçırdı.
d) Eski kapının gıcırtısı gecenin sessizliğini bozuyordu.2. Aşağıdakilerden hangisi eş anlamlı sözcüklerin tekrarlanmasıyla oluşan bir ikilemedir?
a) allak bullak
b) yarım yamalak
c) eğri büğrü
d) akıllı uslu3. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) Küçük kız yatağında mışıl mışıl uyuyordu.
b) Güzel güzel konuşuyoruz.
c) Yağmur şiddetini artırınca hızlı hızlı yürümeye başladı.
d) Bu eski püskü eşyaları değiştirmenin vakti gelmiş görünüyor.4. Kitaplarımı toplayıp apar topar evden çıktım.
Yukarıdaki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
a) Odamdan hazırlıksız çıkıp sokağa fırladım.
b) Aşırı yağmur sebzelerin yapraklarına çok zarar verdi.
c) Borçlu komşumuza elimizden geldiğince yardımda bulunduk.
d) Vapurun geldiğini görünce acele ile iskeleye doğru koşmaya başladım.5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde paylaşma ve yardımlaşmanın önemi vurgulanmıştır?
a) El elin eşeğini türkü çığırarak arar.
b) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
c) Ak akçe kara gün içindir.
d) Eşekten düşmüşün halini eşekten düşmüş anlar.6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "ilgilenme, özen gösterme" anlamı vardır?
a) Soran dağları aşmış, sormayan düz yolda şaşmış.
b) Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
c) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
d) Ne ekersen onu biçersin.7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamı bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Üzüm üzüme baka baka kararır.
b) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
c) Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.
d) İyilerle dost olmayan, kötülere komşu olur.8. Atasözleri ve deyimlerin farkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Atasözleri kişiye göre çekimlenebilir. Deyimler ise geniş zaman kipinde cümleler olup kişiye göre çekimlenmezler.
b) Atasözleri cümle şeklindedir. Deyimler çoğunlukla söz grubu şeklindedir.
c) Atasözleri öğüt verir, öğreticidir. Deyimler öğüt ve ders vermez.
d) Atasözleri genel anlamlıdır, kural niteliği taşır. Deyimler genel değildir, yerine göre söylenir.9. Mayıs'ın ikinci haftası annemin doğum günüydü. Babamla ona bir sürpriz yapmaya karar verdik. Bunun için bir hafta önceden hazırlıklara başladık. Ancak anneme bir şey belli etmemek için çok gizli hazırlanmamız gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu. Hazırlığımızı o kadar sessiz ve derinden yaptık ki annemin ...............
Bu metinde yer alan boşluk aşağıdaki deyimlerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
a) umrunda değildi.
b) ağzı kulaklarına vardı.
c) ruhu bile duymadı.
d) ağzını bıçak açmıyordu.10. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde "gerekmediği halde her işe karışmak" anlamı vardır?
a) burnunun dikine gitmek
b) burnunu sokmak
c) çığırından çıkmak
d) kitabına uydurmak


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın