Sözcükte Anlam Test-2

Eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli sözcükler

1. Bu şartlar altında bu işi bitirmek olanaksız görünüyor.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
a) Tüm soruları doğru cevaplamadan tam puan alman imkansız!
b) Okul tercihi yapmak zor görünüyor.
c) Gereksiz bir tartışma yüzünden arkadaşını kırdın.
d) Köyümüzün okulu sebepsiz yere kapatıldı.2. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan sözcük gruplarından hangileri birbirleriyle eş anlamlı değildir?
a) ulus - millet
b) uygarlık - medeniyet
c) anı - hatıra
d) his - istek3. Vaktiyle buralarda ihtiyar bir balıkçı yaşarmış.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
a) Bir zamanlar bu okulda okumuştum.
b) Zaman zaman sahile uğrar, martılarla konuşurdu.
c) Tam zamanında yetiştin, yoklama henüz alınmadı.
d) Geçen zamanlar bir daha geri gelmiyor.4. Doğum gününe katılamadığım için arkadaşım bana fena hâlde kırılmıştı.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
a) gücenmişti.
b) kızmıştı.
c) darılmıştı.
d) küsmüştü.5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
a) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
b) Yalnız taş duvar olmaz.
c) Dost başa, düşman ayağa bakar.
d) Ağılda kuzu doğsa, derede otu biter.6. Şimdi de soru-cevap çalışması yapacağız.
Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
a) Bahçede sessiz sedasız oturuyordu.
b) Yemeğini bitirir bitirmez uykuya daldı.
c) İyi veya kötü, bu yemeği yemem lazım.
d) İri yağan yağmur, taze yaprakları delik deşik etmiş.7. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ikilemelerin hangisi oluşma şekli bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) apar - topar
b) çoluk - çocuk
c) açık - seçik
d) abur - cubur8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli sözcük yoktur?
a) Memleketteki ailesine para gönderdi.
b) Çoban yüz koyun daha sattı.
c) Rize'de çay üretimi yapılır.
d) Adamın kafasında büyük bir ben var.9. Yüzünü görmek bir yana sesini bile zor duyuyordu.
"Yüz" sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde örnek cümledeki anlamında kullanılmıştır?
a) Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin.
b) Yüzündeki ifade beni endişelendiriyor.
c) Yüz defa söyledik ama nafile!
d) Bu kitabı almak için yüz lira verdim.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın