Söz Sanatları Test-2

Söz sanatları testleri çöz

1.
Ellerim bir kanat gibi titrekti
Tutmasam gözümden yaş inecekti (Necip Fazıl Kısakürek)
Bu şiirdeki altı çizili dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Benzetme sanatı kullanılmıştır.
b) "Eller" "kanat"a benzetilmiştir.
c) "Gibi" benzetme edatıdır.
d) "Titrekti" benzeyen ögedir.2. Yeşillik bir adada maymunlar yaşardı. Bu maymunların Kerdan isimli bir padişahları vardı. Kerdan yıllarca hükümdarlık yaptıktan sonra artık iyice yaşlanmış, devlet işlerini göremez olmuştu. Bunun üzerine yerine birisini tayin edip kendisi istirahate çekildi. (Kelile ve Dimne'den)
Bu parçada ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konuşturma
b) Kişileştirme
c) Tariz (Dokundurma)
d) Güzel Adlandırma3.
Sordum sarı çiçeğe
Annen baban var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba
Annem babam topraktır. (Yunus Emre)
Bu dörtlükteki altı çizili mısrada kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abartma
b) Kinaye
c) Benzetme
d) Konuşturma4.
Telli turnam selam götür
Sevdiğimin diyarına
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananıma
Bu dörtlükteki altı çizili mısrada kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Benzetme
b) Abartma
c) Kişileştirme
d) Kinaye5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?
a) Su uyur, düşman uyumaz.
b) Sakla samanı, gelir zamanı.
c) Ağılda kuzu doğsa, derede otu biter.
d) Acele yürüyen yolda kalır.6. (I) Ben yıllardır yurt dışında yaşıyorum. (II) Bu yıl babamın izin almasından dolayı Türkiye'ye geldik ve dedemleri ziyaret ettik. (III) Dedemi en son beş yıl önce görmüştüm. (IV) O pamuk gibi bembeyaz ellerini yıllar sonra yeniden öpmek nasip oldu.
Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme sanatından yararlanılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın