Cümlede Anlam Test-1

Öznel - Nesnel Yargılı Cümleler

1. 1. (I)1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğan Âşık Veysel, küçük yaşlarda gözlerini kaybetmiş ve öğrenim görmemiştir. (II)Aşık Veysel'in şiirlerinde Şarkışla ağzının özellikleri görülür. (III)170 civarındaki şiirlerinin tamamını hece vezniyle söylemiştir. (IV) En beğenilen şiiri ise "Kara Toprak"tır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi öznel yargı içermektedir?
a) I
b) II
c) III
d) IV2. (I)Karaköy, Denizli'nin Kale ilçesine bağlı bir Ege köyüdür. (II)Bu köyün doğal yapısı insana huzur verir. (III)En güzel bölgesi ise Karacaoluk denilen piknik alanıdır. (IV)Köyün yazları da, kışları da bir başka güzelliktedir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi nesnel yargı içermektedir?
a) I

b) II
c) III
d) IV3. (I)Ahmet Hamdi Tanpınar Cumhuriyetin ilk yıllarında öğretmenliğe başlamış bir şair, aynı zamanda roman ve öykü yazarı, çevirmen, makale yazarı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisidir. (II)İlk romanı olan "Mahur Beste", 1944 yılında Ülkü Dergisi'nde yayımlanmıştır. (III)En sevilen romanı, kendi yaşamından kesitler bulunan "Huzur" adlı eseridir. (IV)Bu roman 1949 yılında yayımlanmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi öznel yargı içermektedir?
a) I
b) II
c) III
d) IV4. (I) Taş Oda, 17. yüzyıl Osmanlı sivil mimari örneklerinden olup Burdur ilinde yer alır. (II) Kınalı aşiretinden Emin Bey tarafından yaptırılmıştır. (III) Kültür Bakanlığı'nca restorasyon çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmalar 1988 yılında tamamlanmıştır. (IV) Taş Oda, Burdur'un en sevilen tarihi mekanlarının başında gelir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde öznel bir anlatım söz konusudur?
a) I
b) II
c) III
d) IV5.
I- İTÜ Devlet Konservatuvarı Neşet Ertaş'a 2011 yılında fahri doktora unvanı verdi.
II- Sezai Karakoç'un "Sabır" adlı ilk şiiri Büyük Doğu dergisinde yayımlandı.
III- Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın en sevilen romanı "Son Arzu"dur.
IV- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın en göze çarpan türü romandır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde öznel anlatım söz konusudur?
a) I ve II
b) III ve IV
c) II ve III
d) I ve III6. (I) Orta oyunu doğaçlama bir oyundur. (II) Etrafında seyircilerin olduğu bir alan içerisinde müzik ve raks eşliğinde icra edilir. (II) Karagöz, kukla, meddah karışımı olan bu oyunun adına kayıtlarda ilk defa 1834 yılında rastlanır. (IV) Orta oyunu geleneksel tiyatro türlerinin içinde en sevilen oyun türüdür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kişisel düşünce içermektedir?
a) I
b) II
c) III
d) IV


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın