Cümlede Anlam Test-2

Doğrudan, dolaylı, kinayeli, anlatım. Üslup, içerik, tanım cümleleri

1. Başkasına ait bir sözü hiçbir değişiklik yapmadan olduğu gibi anlatmaya ve aktarmaya "doğrudan anlatım" denir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudan anlatıma örnek gösterilebilir?
a) "Sabah erken kalkacağım" deyip hemen yattı.
b) Ekmek almaya gideceğini söyleyerek evden çıktı.
c) Öğretmen hemen sınıfa girmemizi söyledi.
d) Şair bu şiirinde anne sevgisini ele almış.2. (I)Sınıfa vardığımda ilk olarak Mustafa'yı gördüm. (II)Çok gergin görünüyordu. (III)Sinirli olduğu her halinden belliydi. (IV)Öğretmenle konuşacağını söyleyip sınıftan çıktı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi dolaylı anlatım içermektedir?
a) I
b) II
c) III
d) IV3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kinayeli bir anlatım söz konusudur?
a) Çalışmanın karşılığını sınavdan iyi bir puan alarak gördün. Tebrik ederim!
b) Sıkı bir diyet yaptığın anlaşılıyor, bir ayda 200 gram vermişsin!
c) Güzel sesiyle kulaklarımızın pasını silen sanatçımızı alkışlıyoruz.
d) Bütün eşyaları bahçeye çıkardık.4. (I)Şair bu şiirinde sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. (II)Tüm şiirlerinde olduğu gibi bu şiirde de hece ölçüsünü tercih etmiştir. (III)Yalnızlık duygusunu ele aldığı dizelerde yer yer geçmişe özlem teması da dikkat çekmektedir. (IV)Şiirin belirgin özelliklerinden birisi ise söz sanatlarının ustaca kullanılmasıdır.
Parçada yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde şiirin içeriğiyle ilgili bilgi verilmektedir?
a) I
b) II
c) III
d) IV5. Eleştiri, bir edebiyat eserini çeşitli yönleriyle inceleyip değerlendirmek demektir. Eleştirinin eş anlamlısı ise tenkit sözcüğüdür. Tenkit, Arapça'da nakd fiilinden türemiştir. Bir eser hakkında değerlendirme ve inceleme yapan kişiye de eleştirmen (münekkid) denir.
Bu parçadaki anlatım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Tanım cümlelerinden yararlanılmıştır.
b) Dolaylı bir anlatım söz konusudur.
c) Kinayeli bir anlatım söz konusudur.
d) Öznel yargılı bir anlatım şekli vardır.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın