Yay Ayraç ( )

Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır.

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah ATAÇ)

NOT: Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur.


Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır.

Yunus Emre'nin (1240-1320)...

Berlin'e (Almanya)...


Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır.

İhtiyar — (Yavaş yavaş Kaymakam'a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın... (Reşat Nuri Güntekin)


Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır.

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

(Yunus Emre)


Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.

(...)derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı(...) (Tarık Buğra)


Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünle işareti yay ayraç içine alınır.

Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.


Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır.

1496 (?) yılında doğan Fuzulî...


Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur.

A)            a)            1)            IV)