Tırnak İşareti (" ")

Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde gösterilir.

» Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır."
www.z-turkce.com
NOT: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem vb.) tırnak içinde kalır.

» "İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!" diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı)


Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.

» Yeni bir "barış taarruzu" başladı.


Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır.

» Bugün öğrenciler "Kendi Gök Kubbemiz" adlı şiiri incelediler.

» "Noktalama İşaretleri" bölümünde virgülün yazımı ile ilgili kuralları öğrendik.

NOT: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir.

» Höyük sözü Anadolu'da tepe olarak geçer.

NOT: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz.

» İskender Pala'nın "Mihmandar"ını okudunuz mu?


Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır.

» Ali Berat Alptekin, "Azerbaycan ve Türkiye'de Tanınan Ortak Aşıklar", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 7, Ankara 1999, s. 33.