Ünlem İşareti (!)

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur.

» Aşk olsun!

» Ne garip insanlar var!

» Vah vah!

» Ne mutlu Türk'üm diyene! (Atatürk)


Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

» Ey Türk gençliği!

» Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!

NOT: Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir.


Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.

» İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).