Eğik Çizgi (/)

Dizeler (mısralar) yan yana yazıldığında aralarına konur.

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)


Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.

Gayret sokak 22/8 Pamukkale / DENİZLİ

NOT: Ülke adı yazılacağı zaman semt / ilçe ve şehir adlarının altı çizilerek ülke ismi alta yazılır.

www.z-turkce.com.com

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

18/05/2005


Genel ağ adreslerinde kullanılır.

https://www.z-turkce.com


Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır.

-cı / -ci / -cu / -cü

-lık / -lik / -luk / -lük


Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.

50/2=25


Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır.

g/sn (gram/saniye)