Noktalı Virgül (;)

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Erkek çocuklara Doğan, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül adları verilir.


Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.


İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir.

Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. (Yahya Kemal Beyatlı)