Soru İşareti (?)

Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur.

Nasıl bir kitap istiyorsun?

Bunu neden almadın?

Okullar daha tatil olmadı mı?


Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur.

Gümrükteki memur başını kaldırdı:
— Adınız?
www.z-turkce.com

Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih gibi durumlar için kullanılır.

Yunus Emre (1240 ?-1320), (Doğum yeri: ?)

1496 (?) yılında doğan Fuzulî...

Ankara'dan Antalya'ya arabayla üç saatte (?) gitmiş.

NOT: mı / mi ekini alan yan cümle, temel cümlenin zarf tümleci ise burada soru işareti kullanılmaz.

Akşam oldu mu sürüler döner.

NOT: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur:

Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?
Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklardan mı?

Yahya Kemal Beyatlı