Üç Nokta (...)

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da bu yanı... (Tarık Buğra)


Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.

Arabacı B...'a yaklaştığını söylüyor, ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. (Ahmet Hamdi Tanpınar)
www.z-turkce.com

Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.

... derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı... (Tarık Buğra)


Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur.

Onu o kadar özledim ki...


Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.

Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:
— Koca Ali... Koca Ali be!..

NOT: Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir.


Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır.

— Kimsin?
— Ali...
— Hangi Ali?
— ...