Yapım Ekleri

Yapım Eki: Sözcüklerin köklerine eklenerek yeni sözcükler oluşturan eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü de değiştirir. Yapım eki almış bir sözcüğe "türemiş sözcük" denir.

şeker → şekerlik

kitap → kitapçık


İSİMDEN İSİM YAPAN EKLER

» -el: söz-el, güz-el

» -sız: su-suz, para-sız, ev-siz

» -cı: göz-, yol-cu

» -ce: Türk-çe, İngiliz-ce

» -daş: karın-daş, arka-daş

» -cık: söz-cük, azı-cık

» -lık: kulak-lık, taş-lık

» -lı: köy-, Aydın-...


İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER

» -la: su-la (sulamak), uğur-la (uğurlamak)

» -lan: ev-len (evlenmek), akıl-lan (akıllanmak)

» -laş: haber-leş (haberleşmek), pay-laş (paylaşmak)

» -sa: su-sa (susamak), önem-se (önemsemek)

» -ar: mor-ar (morarmak), yaş-ar (yaşarmak)

» -al: çoğ-al (çoğalmak), az-al (azalmak)

» -a: yaş-a (yaşamak), tür-e (türemek)

» -l: eksi-l (eksilmek), doğru-l (doğrulmak)...


FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER

» -enek: gel-enek, gör-enek

» -ıcı: yan-ıcı, gör-ücü
www.z-turkce.com
» -gaç: süz-geç, yüz-geç

» -gi: bil-gi, sev-gi, yar-

» -ce: düşün-ce, eğlen-ce

» -ecek: iç-ecek, yak-acak

» -ın: ak-ın, ek-in

» -ge: bil-ge, süpür-ge

» -ar: yaz-ar, çiz-er

» -ıntı: çık-ıntı, dök-üntü...


FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER

» -ar: çık-ar (çıkarmak), kop-ar (koparmak)

» -ıl: dar-ıl (darılmak), gör-ül (görülmek)

» -dır: gez-dir (gezdirmek), boz-dur (bozdurmak)

» -t: uyu-t (uyutmak), uza-t (uzatmak)

» -ış: gül-üş (gülüşmek), kaç-ış (kaçışmak)...