İyelik Ekleri

İyelik Ekleri: İsim veya isim soylu sözcüklere gelerek, onların kime ya da neye ait olduklarını gösteren eklerdir.

benim kalemim

senin kalemin

onun kalemi

bizim kalemimiz

sizin kaleminiz

onların kalemleri
www.z-turkce.com

» İyelik eklerini belirtme durumu (ismin -i hâli) eki ile karıştırmamak gerekir.

Evi güzelmiş. → Burada yer alan -i, iyelik ekidir. "Kimin evi güzelmiş?" diye sorduğumuzda "Onun evi" cevabını alırız. Dolayısıyla evin o kişiye ait olduğunu öğreniriz. Bu da "ev" sözcüğünün sonundaki -i ekinin iyelik eki olduğunu gösterir.

Evi beğendim. → Burada yer alan -i, hâl ekidir. Yükleme "neyi?" diye sorduğumuzda alınan "evi" cevabı buradaki -i ekinin belirtme hâl eki olduğunu gösterir.


» İyelik ekleriyle hâl ekleri üst üste gelebilir.

Kitabımı okudum. → "Kitap sözcüğünün sonunda yer alan eklerden mavi renkli gösterilmiş olan -ım eki iyelik, kırmızı renkle gösterilmiş olan -ı eki ise hâl (belirtme durumu) ekidir.


» Kişi ekleriyle iyelik eklerini birbirine karıştırmamak gerekir. İyelik ekleri isimlere, kişi ekleri fiillere gelir.

defter-im → "defter" sözcüğü isim, "im" iyelik ekidir.

gel-di-m → "gel" sözcüğü fiil, "di" görülen geçmiş zaman eki,  "m" ise kişi ekidir.